Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanaf het ontstaan van Swinnen Prinitng (als eenmanszaak in 1984) heeft de eigenaar er steeds zorg voor gedragen om op een ecologisch verantwoorde manier het bedrijf te leiden. Zijn persoonlijke inzet als natuurgids heeft hierbij zeker een rol gespeeld. Ook vandaag blijft duurzaam ondernemen meer dan ooit een onderdeel van de bedrijfsstrategie.

Swinnen Printing werkt uitsluitend op niet-houthoudend papier of papier met vezels uit duurzaam beheerde bossen. De enige uitzonderingen op dit gegeven bestaan uit speciale dragers zoals vinyletiketten waar geen ecologisch alternatief voor bestaat.

Wij werken enkel digitaal met Xerox-toestellen die de strengste normen in verband met emissies van ozongassen en milieu handhaven (zie http://www.xerox.nl/about-xerox/environment/green-office/nlnl.html). Zij dragen alle het Energy Star keurmerk. Tonercassettes en andere consumables worden gerecycleerd.

In offsetdruk wordt er enkel met 100% bio-inkten gewerkt. Deze inkten zijn op vegetale basis gemaakt waardoor ze beter afbreekbaar zijn dan de klassieke minerale inkten.

 

Papier & duurzaam bosbeheer

De laatste 50 jaar zijn de Europese bossen met 30% gegroeid en ze nemen nog elk jaar met 1,5 miljoen voetbalvelden toe, dankzij duurzaam bosbeheer. Bovendien, één van de meest unieke eigenschappen van papier is dat het originele hoofdbestanddeel (pulp) hernieuwbaar is. Gecombineerd met de verantwoorde manier waarop Europese bossen worden beheerd, betekent dit dat er in Europa 33% meer bomen groeien dan dat er geveld worden. Voor elke gevelde boom komen er drie in de plaats. U leest het goed, dankzij duurzaam bosbeheer, zijn de bossen in Europa aan het groeien en bestrijken nu 44% van het vasteland.

Aangezien het technisch niet mogelijk is photovaltoïsche panelen aan het bedrijf te plaatsen hebben wij sinds enkele jaren geopteerd enkel “groene” elektriciteit aan te kopen. Dit gebeurt vandaag bij Poweo, een 100% groene elektriciteitsleverancier.

 

 

Papier & recyclage

Papier is voor het grootste gedeelte recycleerbaar. De Europese recyclagegraad voor papier bedroeg 70% in 2011. In België in 2014 zelfs 80%. Elk jaar recycleren de belgische papierproducenten 1.200.000 ton oud papier. Dat is 5 keer meer dan 20 jaar geleden. In onze multimediale wereld kunnen papier en drukwerk dus zeker een duurzame manier zijn om te communiceren. In tegenstelling tot andere media, is de basisgrondstof van papier recycleerbaar.

Dit standpunt wordt enkel nog benadrukt door de cijfers over de recyclageproblemen van andere media:

  • Elektronisch afval is nu het snelst groeiende onderdeel van de gemeentelijke afvalstroom.

  • De hoeveelheid elektronische producten die wereldwijd weggegooid worden, bereikte recent een absoluut hoogtepunt, met 20 tot 50 miljoen ton afval per jaar.

  • E-afval stijgt jaarlijks met 3-5% in Europa, bijna 3 keer sneller dan de totale afvalstroom.

Bovendien sorteren we ook al onze bedrijfsafval en de grafische afvalproducten, die vervolgens regelmatig opgehaald en verder verwerkt en gerecycleerd worden door gespecialiseerde bedrijven.

Het milieubeleid is bij Swinnen Printing maar een onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het beleid wordt gelijktijdig op 2 niveaus gevoerd:

Concreet en duidelijke verantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie :

Naast een permanente zorg voor ethisch handelen wordt er bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkelingskansen van ons personeel. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in vorming en training van onze medewerkers.

Actieve universele bijdrage aan de samenleving :

Swinnen Printing is sponsor van en helpt sinds vele jaren volgende organisaties :

  • vzw URLI voor onderwijs aan kansarme meisjes in India

  • OXFAM

  • PLAN met 2 petekinderen (Cambodja en Thailand)

  • Artsen zonder Grenzen

  • Wereldrampen op menselijk vlak

Menu


Nieuws
  • QR-codes, iPad, apps : wij hebben de knowhow voor deze nieuwe toepassingen in huis!

  • Volg Swipri op :


facebook

 

color